18 apr 2019

Nieuwe collega

We hebben ons team uitgebreid, per vandaag is Milan Smit bij ons komen werken. Hij werkt op de dinsdag (loc. MTC) en donderdag (beide locaties). We zijn erg blij met de aanvulling in ons team!

2e paasdag zijn we overigens de gehele dag gesloten.

07 mrt 2019

AED plaatsing

Vorige week zijn op zowel op de locatie Pieter de Hooghstraat als het MTC (Jacoba van Beierenweg) de AED’s buiten geplaatst in een kast. Daardoor is nu voor iedereen in de wijk de AED beschikbaar. Er is een cijfercode ter beveiliging, zodra je 112 belt krijg je de code en kun je snel bij de AED. Het is heel belangrijk dat een AED snel gebruikt kan worden, zeker als er nog geen ambulance aanwezig is! Je overlevingskans is het grootste wanneer binnen 6 minuten de juiste hulp is gestart.

14 jan 2019

15 jarig bestaan en nieuwe Leg Press

15 jarig bestaan en nieuwe Leg Press

Sinds begin januari bestaat het MTC 15 jaar! Om dat met jullie te vieren is er voor iedereen die bij ons traint een mooie bidon, die je zult krijgen tijdens je eerst volgende training.
Vrijdag is er ook nog een mooie nieuwe (extra) leg press geïnstalleerd, om de capaciteit te vergroten (en de wachtrij te verminderen). Veel trainings plezier komende jaren!

03 jan 2019

Nieuw jaar

Namens het hele team van Fysiotherapie Voorhout, de beste wensen voor het nieuwe jaar! Vanaf vandaag zijn we weer geopend op de reguliere tijden.

17 dec 2018

Openingstijden feestdagen

Namens het hele team van Fysiotherapie Voorhout wensen we jullie alvast fijne feestdagen en een gelukkig uiteinde!

Komende weken zijn we 1e en 2e kerstdag en nieuwjaarsdag zijn gesloten.
Er zijn een aantal dagen waarop we aangepaste openingstijden hebben:
– 24 december vanaf 1500 is het MTC dicht (dus geen trainingsuren meer)
– 31dec is het MTC tot 1200 (en daarna dus ook geen trainingstijden meer)
1 januari 2019 zijn we de gehele dag gesloten
De andere dagen (dus do 27 en vr 28) zijn we volgens normale tijden geopend.

03 dec 2018

Reactie DSW Zorgverzekeraar

Afgelopen tijd komende fysiotherapeuten regelmatig in het nieuws wat betreft de “oneenigheid” over de nieuwe contracten met zorg verzekeraars. Onderstaand een reactie van DSW:

 

Contracteerbeleid

DSW deelt de mening van de fysiotherapeuten dat de regelzucht van zorgverzekeraars rond het contracteren lijkt voort te vloeien uit een collectief wantrouwens jegens fysiotherapeuten. Door talloze regels bepalen zorgverzekeraars wat de kwaliteit van een fysiotherapeut moet zijn. Volgens

DSW moet de zorgverzekeraar niet op de stoel van de zorgverlener gaan zitten. Kwaliteit is de verantwoordelijkheid van de beroepsgroep zelf. Daarop dient de zorgverzekeraar te kunnen vertrouwen. De kwaliteitseisen die de beroepsvertegenwoordiging van fysiotherapeuten (KNGF) ten aanzien van haar leden stelt is van een meer dan behoorlijk niveau. Daar hoeven zorgverzekeraars

zich niet mee te bemoeien.

 

Marktmacht; niet tekenen contracten is geen optie.

Een fysiotherapeut kan er alleen in theorie voor kiezen de aangeboden contracten niet te tekenen. In de praktijk kan het niet-tekenen de fysiotherapeut gemakkelijk de kop kosten.

 

Doelmatigheidscijfers

De fysiotherapeuten hebben er naar oordeel van DSW terecht bezwaren tege

n dat sommige zorgverzekeraars vermeende ondoelmatigheid, die uit cijfers zou blijken, rechtstreeks vertalen in consequenties m.b.t. tarief en overeenkomst. (…) Immers, een benchmark bestaat uit gemiddelden en er zijn allerlei redenen denkbaar waarom het legitiem is om daarvan (fors) af te wijken. In die gevallen moeten zorgverzekeraars meer onderzoek doen en met de fysiotherapeut in gesprek gaan.

 

Verplichte kostbare metingen klanttevredenheid, verplichting patiënt onder druk te zetten.

Een andere doorn in het oog van de fysiotherapeuten is de door een aantal grote zorgverzekeraars verplichte deelname aan kwaliteitsmetingen. Deze dure onderzoeken, die doorlopend en jaar in-jaar uit-moeten worden uitgezet moeten door de fysiotherapeut zelf worden betaald. Fysiotherapeuten moeten ervoor tekenen dat ze de metingen zullen uitvoeren. Doen ze dan niet, dan krijgen ze geen contract. Ook hier heeft de fysiotherapeut dus geen keuze.

 

Tariefstructuur: Geen geld voor initiatieven of innovatie.

De fysiotherapeuten worden op ‘stuksprijs’ afgerekend. Dat tarief is al erg krap. Daarnaast moet veel worden gedaan om allerlei meetgegevens en data steeds correct te vullen. Al het overige dat de fysiotherapeut zou willen doen is op eigen kosten. Gelet op de hoogte van het tarief is daarvoor weinig of geen financiële ruimte.

 

Is er dan helemaal niks mis met de fysiotherapie?

Ook in de fysiotherapie verdwijnt veel geld aan ondoelmatig (be)handelen en aan fraude. Daarmee onderscheiden fysiotherapeuten zich overigens niet van de andere beroepsbeoefenaren in de zorg. Overigens zijn zorgverzekeraars daar mede schuldig aan. De vraag is of dit een valide reden is om een hele beroepsgroep te wantrouwen en (financieel) klem te zetten. DSW denkt van niet. De relatie tussen zorgverzekeraar en beroepsbeoefenaar, die immers de patiënt als gemeenschappelijk te behartigen belang hebben, dient op vertrouwen gebaseerd te zijn. Verreweg de meeste fysiotherapeuten doen dag in,

dag uit, het mogelijke om hun patiënten conform de in Nederland hoge standaard, zo goed mogelijk te helpen. Zij verdienen het niet dat het werken en ondernemen zo moeilijk wordt gemaakt door de zorgverzekeraars die daarin voornamelijk

financiële belangen hebben. Echter, kwaliteit is aan de beroepsgroep om te waarborgen. Dat geldt ook voor het aanpakken van die fysiotherapeuten die het

erg bont maken met hun handelen en declareren. Hier laat het KNGF naar ons idee een belangrijke steek vallen. Zij hebben weliswaar heel veel kwaliteitsbeleid, maar een beleid ten aanzien van disfunctionerende fysiotherapeuten hebben zij niet, of het is althans niet zichtbaar. Ter wille van de meerderheid van uitstekende fysiotherapeuten zou het KNGF het eigen nest zelf schoon moeten houden door resoluut de bezem te halen door die praktijken die het vak te grabbel gooien.

29 nov 2018

High Tea

High Tea

Ondanks het het slechte weer, was het weer erg gezellig tijdens de jaarlijkse High Tea! Er was weer veel lekkers :)

14 nov 2018

Afsluiting Schoutenlaan

Als u volgende week locatie MTC wilt bereiken, let goed op: de Schoutenlaan is die hele week afgesloten! Rij dus om via de randweg of de nieuwe randweg.

Voor verdere info: https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/schoutenlaan-voorhout-afgesloten-19-tm-23-november-2018-132.html

 

29 okt 2018

Jolanda

Afgelopen woensdag is Jolanda met zwangerschapsverlof gegaan. Na haar verlof zal zij helaaas niet meer terug keren, omdat ze na dit verlof aan een nieuw (werk)avontuur zal beginnen. Wij wensen haar veel succes!