16 mrt 2020

Corona maatregelen en vragen

Door de maatregelen die het kabinet heeft getroffen voor het Coronavirus, hebben wij als praktijk ook een aantal maatregelen moeten nemen.

Per vandaag zal er daardoor geen training meer zijn in de zaal, voor de mensen die trainen op abonnement. Revalidatietrainingen gaan, net als de reguliere 1 op 1 behandelingen in de behandelkamer, wel gewoon door.

Verder vragen wij u, indien u klachten heeft (koorts, niezen, hoesten, neusverkoudheid), om de afspraak bij ons af te bellen (volgens de GGD- en RIVM-richtlijn). Indien u met iemand in contact bent geweest die het Coronavirus heeft, verzoeken we u ook om de afspraak af te bellen en te verplaatsen. Zoals ook de richtlijn zegt zullen wij geen handen meer schudden.

In de praktijk wordt op regelmatige basis gebruik gemaakt van antibacteriële-gel en worden handen gewassen, deze zijn ook voor u beschikbaar. Wij vragen u, uw eigen (schone) handdoek mee te nemen naar de afspraak.

 

Gezien de hoeveelheid informatie, toch even kort nog een aantal punten om zo te zorgen dat we telefonisch niet overbelast worden voor de volgende vragen:

  • Alle 1 op 1 behandelingen gaan gewoon door, u kunt zich ook gewoon aanmelden voor nieuwe behandelingen.
  • De trainingen in de zaal gaan alleen door als het gaat om een fysiotherapie/revalidatietraining, waarbij de afspraak gemaakt is met een fysiotherapeut. Training voor mensen die een abonnement hebben gaan dus niet door.
  • Behandelingen aan huis gaan gewoon door, indien er geen sprake is van (milde) klachten (volgens RIVM richtlijn). Juist in deze tijd is het belangrijk passende en goede zorg te bieden.
  • Voor behandelingen van cliënten/patiënten die in de kwetsbare groep vallen, wordt door de behandelend fysiotherapeut per individu bepaald of deze behandelingen doorgang kunnen hebben. Vanzelfsprekend worden deze mensen persoonlijk ingelicht.

 

Heeft u na bovenstaand bericht nog vragen, neem dan contact op met de praktijk.

Groeten namens het gehele team van fysiotherapie Voorhout.