23 aug 2018

Enquete

Wij worden door zorgverzekeraars verplicht om regelmatig een tevredenheidonderzoek uit te zetten onder de patiënten. Het doel van deze enquête is om inzicht te krijgen hoe wij de kwaliteit van onze zorg kunnen waarborgen en daar waar nodig is verbeteren.
Mediquest is het uitvoerende bureau dat zorgt voor de verzending van de vragenlijst. De uitkomsten hiervan kunnen door diverse zorgverzekeraars worden gebruikt.
Het tevredenheidonderzoek vindt plaats door middel van een vragenlijst en de uitkomst wordt verzonden naar uw zorgverzekeraar. De gegevens worden geanonimiseerd, waardoor er geen persoonlijke informatie terecht komt bij de zorgverzekeraar. Het gaat alleen om uw ervaringen met ons als fysiotherapiepraktijk. U krijgt de vragenlijst via Mediquest doorgestuurd via de mail, het is dus geen spam. Het invullen van de vragenlijst kost ca. 5 minuten.
Indien u niet wenst deel te nemen aan deze enquête kunt u dit ten alle tijden door geven aan uw fysiotherapeut.
Namens het team van Fysiotherapie Voorhout bedankt voor uw medewerking!