HAPTOTHERAPIE

Haptotherapie is een vorm van psychosociale hulpverlening die in populariteit toe neemt. Het is gebaseerd op de haptonomie, de leer van hapsis, wat grieks is voor: gevoel; aanraking en heeft als oogmerk je (weer) in contact met je gevoel te brengen. Middels deze therapie kun je ervaren hoe je in het leven staat en hoe je om gaat met jezelf en met de mensen om je heen. Zij helpt je zoeken naar wie je in wezen bent, wat je bezielt en wat je uit evenwicht brengt.

Oefening-3Aanraken is een essentieel onderdeel van de therapie en gebeurt met de hand op bijvoorbeeld rug of een been. Het aangeraakt worden kan je helpen (weer) in contact te komen met je eigen lichaam en met de gevoelens die het huisvest.

Spanning, verdriet, boosheid, angst, blijheid, levenslust en geen ruimte hebben zijn lichamelijk voelbaar. Aanraken is voor ons mensen de meest directe manier van communiceren. In een aanraking kun je niets verhullen, het voelt goed of niet.

Behalve aanraken worden ook allerlei oefenvormen je bewust te maken van je gevoelens. Dit alles wordt op een deskundige manier onder woorden gebracht middels gesprekken.

Het voelen

Er wordt binnen de haptotherapie uitgegaan van het gegeven, dat ons handelen en gedrag wordt gestuurd door ons gevoel. Boos wordt je b.v. als iemand je onrecht aandoet, verdriet is o.a. nodig om verlies te verwerken.

Voelen doen we met ons lichaam, denken doen we met ons hoofd.

In onze maatschappij is veel aandacht voor het ontwikkelen van ons verstand, voor denken en doen, voor presteren. Het belang van "voelen" wordt vaak onderschat of ondergewaardeerd. Hierdoor kan het gebeuren dat we steeds meer vervreemden van ons gevoel en daarmee ons lichaam. Dat kan tot blokkades leiden, emotioneel maar ook fysiek.

"Wat doet het met mij?" is een vraag, die we ons steeds minder vaak stellen dan:"Wat vind ik hiervan?".

Mensen die (op deze ongezonde manier) met hun gevoel omgaan door er niet naar te luisteren of het niet te uiten, kunnen (lichamelijke) klachten ontwikkelen. Een eerste signaal kan dan zijn: het gevoel hebben; niet lekker in je vel zitten.

Andersom geldt dat je, door naar je lichaam te luisteren, kunt ontdekken wat je dwars zit, waar je over je grenzen gaat.

Dat is wat mensen ervaren bij een haptotherapeut. Ze worden zich bewust van wat ze voelen, ontdekken wat hen beweegt en/of remt en komen zich zelf onder ogen.

Het lichaam als sensor

"Je lichaam liegt nooit", is een ander uitgangspunt van haptotherapie.

Je lijf signaleert hoe je er in je leven voorstaat. Het zijn vaak signalen waar we aan voorbij gaan b.v. een opkomende hoofdpijn, een hartklopping als iemand zich "scherp" uitlaat, een bedrukt gevoel als we bij iemand op bezoek gaan of ons werk naderen, een rilling als we ergens aan terug denken. Of het zijn sterke lichaamssignalen waar we al zo aan gewend zijn dat ze ons nauwelijks meer opvallen b.v. slapeloosheid, lage rugpijn, stress, gejaagdheid. Maar ook slaan we niet altijd acht op stemmingen als rusteloosheid, somberheid of onzekerheid. Als je ze voelt en er bij stil staat, zijn deze signalen - net als blijheid, geluk of uitgerust zijn na een goede nacht - wegwijzers die je leven richting geven.

Bewegingspatronen

Ieder mens heeft zo zijn eigen manier om zich door het leven te bewegen. Wij spreken van iemands levensbeweging en die is voor iedereen uniek ofwel: niemand is het zelfde.

Wij zijn mensen van patronen. Bedenk maar eens hoe je geneigd bent te reageren als iemand je kwetst; de één zal dichtklappen, de ander zijn boosheid uiten. We ontwikkelen ons in ons leven, we veranderen telkens en de omstandigheden ook, terwijl onze patronen daar niet steeds in meegaan.

De manier waarop je je gedraagt in het heden wordt mede bepaalt door ervaringen in het verleden. Voelen heeft een oude component en een component van hier en nu. De haptotherapeut begeleidt je in het zoeken naar wat van "toen" is en wat van "nu".

Hier inzicht in krijgen is belangrijk. Zo kun je ervaren wat je patronen zijn in gedrag, denken, voelen en bepalen in hoeverre die patronen je nog passen.

Het aanraken

Het boeiende van haptotherapie is dat de ene mens de andere aanraakt vanuit betrokkenheid. ---aanraking--- Dan blijkt dat er emotioneel veel kan gebeuren. En die emoties werpen vaak een helder licht op de klacht. Deze therapie kan je helpen bij het voelen wat je werkelijk nodig hebt en bij het vinden van andere wegen om met je problemen om te gaan.

De haptotherapie propageert niet dat je je gevoel op de voorgrond moet stellen en moet stoppen met nadenken. Het gaat om de balans in denken, voelen en handelen. Als je éénmaal weet wat je voelt, komt het er op aan: zoveel vertrouwen te krijgen in je gevoelens dat je er naar durft te handelen. Dit kan betekenen dat je andere keuzes maakt in je leven.

Het uitgangspunt om naar een haptotherapeut te gaan kan een lichamelijke en/of een emotioneel of psychisch probleem zijn.

Lichamelijke klachten met een mogelijke psychosomatische oorzaak

Wanneer je ziek bent of iets mankeert wil je daar over het algemeen zo snel mogelijk van af. Ziekte kan echter een signaal zijn om wat aan jezelf te doen. Voorbeelden van dit soort klachten zijn:

 • Spierverkrampingen die zich b.v. uiten in: lage rugpijn, nek/schouder klachten, hoofdpijn etc.
 • slaapstoornissen
 • buik/maagklachten
 • te hoge bloeddruk
 • hyperventilatie
 • en andere nerveuze klachten: angststoornissen, onrust.

EMOTIONELE/PSYCHISCHE KLACHTEN

 • Het gevoel hebben niet op je plek te zijn of lekker in je vel te zitten.
 • Het idee hebben geblokkeerd te zijn in het voelen.
 • Gevoelens van onvrede met de bestaande situatie.
 • Moeite met het maken van keuzes (niet weten wat je wilt en wat je voelt of bezielt)
 • Moeite met loslaten.
 • Problemen die verband houden met de overgang van de ene naar de volgende levensfase (b.v. pubertijd/overgang)
 • Het gevoel overbelast te zijn/stress.
 • Overspannenheid/burnout.
 • Problemen met verwerking van verlies, ziekte, handicaps of trauma.
 • Onzekerheid, faalangst.

TOT SLOT:

Nederland kent +/- 350 door de vereniging van Haptotherapeuten (VVH) erkende en geregistreerde haptotherapeuten. Zij hebben een opleiding in de gezondheidszorg afgerond, minimaal op hbo-niveau, en een vierjarige erkende opleiding tot haptotherapeut.

Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt (gedeeltelijk) behandelingen door een haptotherapeut mits deze bij de VVH is aangesloten.

Contact

Wilt u weten wat FysiotherapieVoorhout voor u kan betekenen?

0252-211317

Meer weten over Haptotherapie:

LinkVereniging van Haptotherapeuten