HET KISS-SYNDROOM

KISS staat voor Kopgewrichten, Invloed op Storingen in de Symmetrie. Met andere woorden; Er kan een stoornis in de symmetrische ontwikkeling van de baby ontstaan ten gevolge van functiestoornissen in de bovenste nekgewrichten.

Deze functiestoornissen kunnen bijvoorbeeld ontstaan doordat het nekje geblesseerd raakt tijdens het geboorteproces.

Stoornis in de nek 

De nek is bij baby’s een uiterst complexe en gevoelig gebied en wordt gebruikt bij het oprichten van het hoofdje, het handhaven van het evenwicht en het bepalen van de houding. Als hier een stoornis optreed, bijvoorbeeld doordat de nekwerveltjes een foutieve stand hebben, dan veroorzaakt dat abnormale rek op banden, kapsels en spieren. Bovendien krijgen de hersenen foutieve informatie met als mogelijk gevolg problemen met bewegen en de houding (toenemend scheef hoofdje). Daarnaast veroorzaakt de foutieve stand vaak pijn bij bewegen van de nek en/of hoofdpijn (huilbaby).

Het KISS- syndroom heeft een kleine lichamelijke oorzaak, maar zonder juiste behandeling soms langdurige en nare gevolgen.

Vroege kenmerken:

 • Het hoofdje staat scheef en wordt naar één kant gedraaid
 • Het schedeltje kan scheef groeien
 • Het kind huilt veel en slaapt slecht
 • Het hele ruggetje is dikwijls scheef (dat heet een scoliose)
 • Een sterke neiging tot overstrekken
 • Een scheve heupstand
 • Slikklachten en makkelijk overgeven
 • Bij het aan- en uitkleden zijn er vaak protest huilbuien

Veel van deze symptomen verdwijnen als het kind ouder wordt. Er lijkt sprake te zijn van herstel, maar dat is echter schijn.

Latere kenmerken:

 • Het kind wil niet (of nauwelijks) kruipen en gaat vroeg staan en lopen
 • De grove en fijne motoriek ontwikkelen zich matig en vertraagd
 • Evenwichtsproblemen, matige of slechte houding
 • Veel struikelen en vallen met slechte opvangreacties
 • Vertraagde spraakontwikkeling
 • Snel vermoeid, snel ontstemd en woede aanvallen
 • “Lijkt” aan zeer weinig slaap genoeg te hebben
 • Wakker worden met hoofdpijn
 • Slechte concentratie
 • Vergeet snel een opdracht en is onzeker, onrustig
 • Kind heeft veel aandacht nodig

Zoals u aan de kenmerken kunt zien, kan het KISS- syndroom een groeiende geschiedenis worden waarbij het opgroeiende kind zelf, maar ook de ouders/ verzorgers en de leerkrachten niet gelukkig zijn. Eén symptoom is natuurlijk geen KISS- syndroom. Meestal is er sprake van een combinatie van meerdere hiervoor beschreven symptomen. Gelukkig is er een oplossing.

Manuele Therapie en KISS

Manuele therapie is bedoeld voor klachten aan het "bewegingsapparaat". Dat wil zeggen de wervelkolom en gewrichten in nek, armen en benen. Klachten in de wervelkolom of ledematen ontstaan wanneer gewrichten niet goed werken. Dit wordt "functiestoornis" genoemd. Bewegen wordt dan moeilijk en pijnlijk. Ook kunnen spieren verkrampen en kan de pijn uitstralen naar andere delen van het lichaam. Met behulp van manuele therapie kan de stoornis van de gewrichten worden verminderd of verholpen.

KISS Therapeut

Een KISS therapeut is een manueel therapeut die de opleiding KISS heeft afgerond. Tijdens deze opleiding krijgt de manueel therapeut les in het behandelen van baby’s en kleine kinderen. De therapie is ongevaarlijk en bestaat meestal uit corrigerende behandelingen aan nek en heupjes. Vaak is het resultaat na twee tot vier behandelingen (in een tijdsbestek van ongeveer 2 weken) zichtbaar. Stelt u zich eens voor dat uw baby de hele nacht doorslaapt!

Het is zinvol om tijdig via uw huisarts, kinderarts, KISS therapeut of Consultatiebureauarts te zoeken naar een oplossing voor de lichamelijke klachten welke uw kind ervaart. Hoe eerder de klacht wordt ontdekt, hoe groter en sneller de kans op herstel.
Nadat uw baby of schoolgaand kind met Manuele Therapie is behandeld kan het zinvol zijn met uw therapeut te overleggen of nader onderzoek door bijvoorbeeld een kinderfysiotherapeut noodzakelijk is. Met name kinderen met leerproblemen zijn hiermee gebaat.

Neem geen risico en maak bij twijfel een afspraak bij uw huisarts of raadpleeg onze praktijk!

Huilbaby's

Huilbaby’s reageren meestal zeer goed en zeer snel op de behandeling. De asymmetrische baby, ook wel de scheve baby genoemd, reageert ook meestal goed op de manuele therapie. Toch willen wij de ouders er op attent maken, dat de asymmetrie in het kleine lichaampje zich niet zo gauw gewonnen geeft. Na de behandelingenperiode is dikwijls een terugkeer van de asymmetrie waar te nemen.

Dikwijls ziet men, dat het kindje toch weer in lichte mate een scheef nekje krijgt, of wanneer het gaat kruipen één beentje niet gebruikt, of helemaal niet wil kruipen. De asymmetrie is dan zowel weer in het nekje als in bekken waar te nemen.

Wanneer de ouders dit opmerken, dan is het zinvol opnieuw een afspraak met uw manueeltherapeut te maken.
Wanneer de asymmetrische baby zich in de ogen van de ouders goed ontwikkelt, is het toch zinvol 1 x per halfjaar of 1 x per jaar uw kindje op de asymmetrie te laten onderzoeken en eventueel te behandelen. Waarom?

Daarvoor zijn twee duidelijke redenen te noemen:

- De terugkerende asymmetrie gaat dikwijls gepaard met enkele gewrichtsblokkeringen in de nek.
Dit vormt voor het kind dikwijls een storing in de motoriekontwikkeling en veelal kunnen deze blokkeringen van de nekgewrichtjes tot hoofdpijn en concentratieproblemen leiden.

- Wanneer die ogenschijnlijk onschuldige asymmetrie geleidelijk terugkomt in de wervelkolom van het kleine kind, dan ontwikkelt de baby in de wieg een lichte C-scoliose, soms nauwelijks zichtbaar.
Wanneer het kind gaat staan en lopen, dan zal de C-scoliose gecompenseerd worden in een S-coliose.

Contact

Wilt u weten wat FysiotherapieVoorhout voor u kan betekenen?

0252-211317