Het doel van de behandeling is het voorkomen, opheffen of verminderen van klachten. Elke klacht staat op zichzelf en vereist een specifieke aanpak. Daarbij staan de fysiotherapeut een aantal methodieken ter beschikking waaronder bewegingstherapie, massage en apparatuur.

De behandeling kan plaats vinden in een behandelruimte, in de oefenzaal of beide. Daarbij zijn de eigen activiteiten van de patient om te werken aan herstel en het weer vertrouwen te krijgen in zijn lichaam belangrijk.Veelal zult u dan ook tips en/of oefeningen krijgen om het effect van de therapie te behouden. De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard van de klachten, het herstelproces, de ernst van de klachten en de motivatie om weer beter te worden.

De eerste afspraak zal voornamelijk bestaan uit het onderzoek. Aan het einde van het eerste consult zal de behandelend fysiotherapeut met u doornemen wat de diagnose is en hoe de behandeling verder zal verlopen.

Indien bepaalde zaken niet duidelijk zijn, is het van belang dat u overlegt met uw fysiotherapeut!