Vergoedingen

Bij de vergoeding van de kosten voor fysiotherapie kunnen deze op 2 manieren vergoed worden: de vergoeding vindt plaats of uit de basisverzekering of uit de aanvullende verzekering.

  • Basisverzekering: hierbij worden de kosten vergoed van aandoeningen die op de zgn. chronische lijst staan.
  • Aanvullende verzekering: geldt voor alle kosten die niet onder de basisverzekering vallen.

Bij de verschillende zorgverzekeraars zijn er diverse aanvullende verzekeringen, waarbij de vergoeding voor fysiotherapie kan per pakket kan verschillen.

Met ingang van 2012 is er een verandering aangebracht in het aantal vergoedingen die u krijgt en kunnen volwassenen met een chronische aandoening pas na de 20ste behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. Dit was aanvankelijk na 12 behandelingen. Ook kan het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt binnen uw huidige aanvullende pakket veranderd zijn.

Daarnaast is er ook een wijziging aangebracht in de aandoeningen die op deze zogenaamde chronische lijst staan. Reuma en revalidatie na een hartinfarct staan bijvoorbeeld niet meer op de chronische lijst.

Kortweg kan worden gesteld dat fysiotherapie beperkt wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Een goede aanvullende verzekering, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen, is daarom aan te raden!

Bekijk uw polis zorgvuldig

Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Bekijk uw zorgpolis daarom goed. Is uw huidige polis ontoereikend, dan kunt u voor 1 januari uw huidige zorgverzekering opzeggen. Als u dit hebt gedaan, hebt u tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering aan te vragen.

De verzekeraars hebben voor de basisverzekering een acceptatieplicht, maar voor een aanvullende verzekering geldt dit niet. U moet dan vaak een medische verklaring invullen. Houd hier rekening mee, want dit kan extra tijd kosten.

 

Tarieven

Contact

Wilt u weten wat FysiotherapieVoorhout voor u kan betekenen?

0252-211317