Wat doet een fysiotherapeut?

De fysiotherapeut is een specialist in het onderzoeken en behandelen van klachten aan het bewegingsapparaat, zoals het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten. Soms zal hij ook patiënten begeleiden om met een beperking te leren leven en hem helpen om bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen. De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar preventieve gezondheidszorg. De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het voorkomen van ziekten en klachten en baseert zijn werk zoveel mogelijk op wetenschappelijke inzichten en vertaalt die kennis in zijn handelen in de praktijk.

Bij de eerste intake wordt aan de hand van een vraaggesprek uw klacht in kaart gebracht, waarna in onderzoek wordt bekeken wat wij, en u, aan de klacht kunnen doen. Samen stellen we een behandelplan op, waarin gebruik gemaakt kan worden van manuele technieken, oefeningen of trainingen in ons trainingscentrum.

Binnen onze praktijk hebben de verschillende collega´s een eigen specialisatie die elk hun eigen expertise regio hebben.

Website KNGF

Manuele therapie

Manuele therapie als specialisatie van fysiotherapie wordt toegepast op bewegings- en/of functiestoornissen van de gewrichten, spieren of zenuwen. Deze gaan vaak gepaard met pijn en het slechter functioneren en bewegen van de gewrichten, wat daardoor weer invloed heeft op de houding. Een manueel therapeut zal zowel de houding als het (dis)functioneren aanpakken, middels specifieke technieken op de gewrichten. De effecten van deze behandeling zijn vaak direct merkbaar met afname van pijn en meer bewegingsvrijheid.

>> meer informatie

Sportfysiotherapie

De sportfysiotherapeut behandelt cliënten/sporters die na ziekte of een blessure weer aan het werk willen en/of weer willen sporten. Tijdens de behandeling wordt eerst gekeken waardoor de sport niet meer uitgevoerd kan worden. Dit kan te maken kan hebben met het disfunctioneren van gewrichten, te kort aan spierkracht of stabiliteit of zelfs kleine aanpassingen in de techniek van de sport. Tijdens de behandeling worden deze punten aangepakt (verbeterd/versterkt) om zo weer zonder klachten te kunnen sporten. Een sportfysiotherapeut kan ook preventief voor klachten geraadpleegd worden, of wanneer men vragen heeft over omgang met en het verhelpen van blessures. Indien nodig kan er altijd worden samengewerkt met een trainer/coach tijdens dit traject.

 

Oedeem therapie

Oedeemtherapie is een vorm van fysiotherapie gericht op het afvoeren van oedeem. Oedeem is een abnormale ophoping van vocht in het weefsel als gevolg van een verstoord evenwicht tussen aan- en afvoer van vocht. Oorzaken voor het ontstaan van beschadiging aan de lymfevaten waardoor deze vochtophoping ontstaat, kunnen zijn: kanker, bloedvatproblematiek, littekenweefsel, na bestraling, chemotherapie, een operatie of een ongeval. Een oedeemfysiotherapeut probeert de afvoer van vocht onder meer te stimuleren met verschillende soorten oefentherapie en massage die het vochtafvoerende systeem bevordert. Indien er een stabiele situatie is kan er middels bandage, taping of therapeutische kousen gezorgd worden voor behoud van deze situatie.

>> meer informatie

 

Geriatriefysiotherapie

Een geriatriefysiotherapeut is gespecialiseerd in klachten van de ouder wordende mens, met meervoudige gezondheidsproblemen. Door de kennis van ouderdomsziekten, zoals Parkinson, een beroerte, dementie of een ongeval waardoor een heupfractuur is opgelopen, kan een behandeling gestart worden specifiek passend bij het probleem. Deze is gericht op het verbeteren of in stand houden van het lichamelijk functioneren waardoor men zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven, of het verbeteren van de lichamelijke conditie na ontslag uit een ziekenhuis of het revalidatiecentrum. Preventief kan er informatie gegeven worden en getraind worden als valpreventie.

>> Meer informatie

Dry Needling

Dry Needling is een nieuwe methode binnen de fysiotherapie om zogeheten Trigger Points te behandelen. Bij Dry Needling wordt een "droge naald", net als bij acupunctuur, gebruikt. Bij acupuntuur worden de naalden veelal oppervlakkig gebruikt en laat men deze langer zitten, om zo de energiestromen in het lichaam weer in balans te krijgen. Bij Dry Needling wordt maar 1 naald gebruikt en wordt een spier aangeprikt. Zo wordt de spier kortstondig gestimuleer, om de spier  snel en langdurig te laten ontspannen.

>> Meer informatie

Medische trainingstherapie

Medische trainingstherapie is een vorm van training en therapie, waarbij met behulp van specifieke oefeningen op een verantwoorde manier wordt gewerkt aan het houdings- en bewegingsapparaat. Deze training is altijd onder begeleiding van minimaal 1 fysiotherapeut, die het persoonlijke trainingsschema specifiek voor u heeft samen gesteld. Dit schema is gericht op het verbeteren van de algehele en lokale conditie, en op de gebieden die voor u aandacht nodig hebben.

McKenzie therapie

Mckenzie therapie is een onderzoeks- en behandelmethode voor mensen die klachten hebben aan het bewegingsapparaat. Er zijn uitstekende resultaten bij rug- en nekklachten, met en zonder uitstraling in benen of armen. Ook bij behandeling van de andere gewrichten, zoals schouder en heup zijn goede resultaten te behalen. Het doel is niet alleen de klachten zo snel mogelijk te verhelpen, maar ook zorgen dat het in de toekomst niet meer terugkeren. Onderzoek gebeurd op basis van veelvuldige bewegingen, om zo te kijken waar de klacht precies vandaan komt. Een duidelijk mechanische diagnose wordt gesteld, waarna de behandeling zich richt op ‘onafhankelijkheid’. Door middel van enkele eenvoudige oefeningen kan men zelf(standig) de klacht wegnemen en het herstel bespoedigen. Daarnaast zal aandacht gegeven worden aan de houdingen en bewegingen tijdens het dagelijks leven. De (manueel)therapeut kan dit aanvullen met manuele technieken, zoals mobilisaties en/of manipulaties.

>>  Meer informatie

Kaakfysiotherapie

De kaakfysiotherapeut ofwel de orofaciaal fysiotherapeut, behandeld mensen me klachten die te maken hebben met het niet goed functioneren van spieren en/of gewrichten in het hoofd, het halsgebied en het kauwstelsel. De orofaciaal fysiotherapeut is uitgebreid geschoold in tandheelkundige aspecten, specifieke zenuwaandoeningen, kanker in het hoofd-halsgebied en specifieke stoornissen die te maken hebben met de nek. Voorbeelden van functieproblemen in het hoofd, het aangezicht en de halsregio zijn: klemmen van de kaak, tandenknarsen, pijn in het gelaat, kaak of hoofd, aangezichtsverlamming, duizeligheid en hoofdpijnklachten. Deze klachten kunnen het gevolg zijn van een ongeluk en botbreuken met klachten in het hoofd-halsgebied, maar ook kanker, reuma en andere ziektebeelden of zelfs spanningsfactoren.

>> Meer informatie

Craniofaciale therapie

Craniofaciale fysiotherapie is een behandelconcept dat zich bezighoudt met klachten en stoornissen in het hoofd-, gezicht- en kaakgebied. Het heeft veel overlap met de hierboven beschreven orofaciaal fysiotherapie. Het enige verschil is dat craniofaciale fysiotherapie zich niet in eerste instantie richt op de kaak, maar met name op het hoofd-, hals-, en nekgebied.   Meer informatie

 

 

Contact

Wilt u weten wat Fysiotherapie Voorhout voor u kan betekenen?

Tel0252-211317