Wat doet een fysiotherapeut?

De fysiotherapeut is een specialist in het onderzoek en behandelen van klachten aan het bewegingsapparaat. Bijvoorbeeld het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten. Soms zal hij ook patiënten begeleiden om met een beperking te leren leven en hem helpen om bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen. De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar preventieve gezondheidszorg. De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het voorkomen van ziekten en klachten en baseert zijn werk zoveel mogelijk op wetenschappelijke inzichten en vertaalt die kennis in zijn handelen in de praktijk.

In de eerste intake wordt aan de hand van een vraaggesprek uw klacht in kaart gebracht, waarna in onderzoek bekeken wordt wat wij en u aan de klacht kunnen doen. Samen wordt het behandelplan samen gesteld, waarin gebruik gemaakt kan worden van manuele technieken, oefeningen of trainingen in ons trainingscentrum.

Binnen onze praktijk hebben de verschillende collega´s een eigen specialisatie welke elk hun eigen expertise regio hebben.

Website KNGF

Manuele therapie

Manuele therapie als specialisatie van fysiotherapie wordt toegepast op bewegings- en/of functiestoornissen van de gewrichten, spier of zenuwen. Deze gaan vaak gepaard met pijn en het slechter functioneren en bewegen van de gewrichten, wat daardoor weer invloed heeft of de houding. Een manueel thetapeit zal  zowel de houding als het (dis)functioneren aan pakken, middels specifieke technieken op de gewrichten. De effecten van deze behandeling zijn vaak direct merkbaar met afname van pijn en meer beweginsgvrijheid.

>> Meer informatie

Sportfysiotherapie

De sportfysiotherapeut behandelt cliënten/sporters die na ziekte of blessures weer aan het werk willen en/of weer willen sporten. Tijdens de behandeling wordt ten eerste gekeken waardoor de sport niet meer uitgevoerd kan worden, wat te maken kan hebben met het disfuntioneren van gewrichten, te kort aan spierkracht of stabiliteit of zelfs kleine aanpassingen in de techniek van de sport. Tijdens de behandeling worden deze punten aangepakt (verbeterd/versterkt) om zo weer zonder klachten te kunnen sporten. Een sportfyciotherapepeut kanook geraadpleegd worden indien er preventief voor klachten punten aanwezig zijn, of wanneer men vragen heeft omtrent omgang en het verhelpen van blessures. Indien nodig kan er altijd worden samengewerkt met een trainer/coach tijdens dit traject.

> Meer informatie

Oedeem therapie

Oedeemtherapie is een vorm van fysiotherapie die gericht is op het afvoeren van oedeem. Oedeem is een abnormale ophoping van vocht in het weefsel als gevolg van een verstoord evenwicht tussen aan- en afvoer van vocht. Oorzaken voor het ontstaan van beschadiging aan de lymfevaten waardoor deze vochtophoping ontstaat, kunnen zijn: kanker, bloedvatproblematiek, littekenweefsel, na bestraling, chemotherapie, een operatie of een ongeval. Een oedeemfysiotherapeut probeert de afvoer van vocht onder meer te stimuleren met verschillende soorten oefentherapie en massage die het vochtafvoerende systeem bevordert. Indien er een stabiele situatie is kan er middels bandage, taping of therapeutische kousen gezorgd worden voor behoud van deze situatie.

>> Meer informatie

Geriatriefysiotherapie

Een geriatriefysiotherapeut is gespeciliseerd in klachten van de ouderwordende mens, met meervoudige gezondheidsproblemen. Door de kennis van ouderdomsziekten, zoals bijvoorbeeld Parkinson, een beroerte, dementie of een ongeval waardoor een heupfractuur is opgelopen, kan een behandeling gestart worden specifiek passend bij het probleem. Deze is gericht op verbeteren of in stand houden van lichamelijk functioneren, waardoor men zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven. Of het verbeteren van de lichamelijke conditie na ontslag uit een ziekenhuis of revalidatie centrum. Preventief kan er informatie gegeven worden en getraind worden als valpreventie.

>> Meer informatie

Dry Needling

Dry Needling is een nieuwe methode binnen de fysiotherapie om zogeheten Trigger Points te behandelen. Bij dry needling wordt een "droge naald", net als bij acupunctuur, gebruikt. Bij acupuntuur worden de naalden veelal oppervlakking gebruikt en laat men langer zitten, om zo de energiestromen in het ichaam weer in balans te krijgen. Bij Dry Needling wordt maar 1 naald gebruikt, en wordt een spier aangeprikt. Zop wordt de spier kortstondig gestimuleerd, om de spier  snel en langdurig te laten ontspannen.

Medische trainingstherapie

Medische trainingstherapie is een vorm van training en therapie, waarbij met behulp van specifieke oefeningen op een verantwoorde manier wordt gewerkt aan het houdings- en bewegingsapparaat. Deze training is altijd onder begeleiding van minimaal 1 fysiotherapeut, welek het persoonlijke trainingschema specifiek voor u heeft samen gesteld. Dit schema is gericht op het verbeteren van de algehele en lokale conditie, specifiek op de gebieden die voor u aandacht nodig hebben.

McKenzie therapie

Mckenzie therapie is een onderzoeks- en behandelmethode voor mensen die klachten hebben aan het bewegingsapparaat. Er zijn uitstekende resultaten bij rug- en nekklachten, met en zonder uitstraling in benen of armen. Ook bij behandeling van de overige gewrichten, zoals schouder, heup en dergelijke zijn goede resultaten. Het doel is niet alleen de klachten zo snel mogelijk te verhelpen, maar ook zorgen dat het in de toekomst niet meer terugkeert. Onderzoek gebeurd op basis van veelvuldige bewegingen, om zo te kijken waar de klacht precies vandaan komt. Een duidelijk mechanische diagnose wordt gesteld, waarna de de behandeling gericht op ‘onafhankelijkheid’. Middels enkele eenvoudige oefeningen kan men zelf(standig) de klacht weg te nemen en het herstel bespoedigen. Daarnaast zal er aandacht gegeven worden aan de houdingen en bewegingen tijdens het dagelijks leven. De (manueel)therapeut kan dit aanvullen met manuele technieken, zoals mobilisaties en/of manipulaties.

>>  Meer informatie

Kaakfysiotherapie

De kaakfysiotherapeut ofwel de orofaciaal fysiotherapeut, behandeld mensen die klachten hebben die te maken hebben met het niet goed functioneren van spieren en/of gewrichten in het hoofd, het halsgebied en het kauwstelsel. De orofaciaal fysiotherapeut is uitgebreid geschoold in tandheelkundige aspecten, specifieke zenuwaandoeningen, kanker in het hoofd-halsgebied en specifieke stoornissen die te maken hebben met de nek. Voorbeelden van functieproblemen in het hoofd, het aangezicht en de halsregio zijn: klemmen van de kaak, tandenknarsen, pijn in het gelaat, kaak of hoofd, aangezichtsverlamming, duizeligheid en hoofdpijnklachten. Deze klachten kunnen ten gevolgen zijn van ongelukken en botbreuken met klachten in het hoofd-halsgebied, maar ook kanker, reuma en andere ziektebeelden of zelfs met spanningsfactoren.

>> Meer informatie

Craniofaciale therapie

Craniofaciale therapie is een behandelingsconcept dat zich bezig houdt met klachten en stoornissen in het hoofd-, gezicht- en kaakgebied. Het heeft veel overlap met de hierboven beschreven orofaciaal fysiotherapie. het enige verschil is dat craniofaciaal zich niet in eerste instantie richt op de kaak, maar metname op het hoofd-, hans-, en nekgebied.   Meer informatie

KISS syndroom

Kiss staat voor Kopgewrichten Invloed bij Stoornissen in de Symmetrie. Het belangrijkste lichamelijke symptoom is het niet of beperkt beweeglijk zijn van het hogere deel van de nek van baby's. Dit kan ernstige afwijkingen in het gedrag, de ontwikkeling en de motoriek van het kind geven. Over het algemeen ontstaat het bij de bevalling. Met manueel therapie kan het behandeld worden, waarbij er vaak na 2-3 behandelingen al resultaat merkbaar is. Dit is te merken aan ander gedrag, minder prikkelbaarheid van het kind of een betere lig- of zithouding. Wanneer behandelingen in een vroeg stadium plaatsvinden, is de kans op vervolgschade nihil. Worden de verschijnselen en klachten genegeerd, kan dit leiden tot KISS.

>> Meer informatie 

Haptotherapie

Haptotherapie is een persoonsgerichte therapie / begeleidingsvorm. Bij haptonomie staat aanraking tussen de therapeut en de patiënt centraal. In de therapie staat de gevoelsbeleving van de patient en hoe hij/zij omgaat met zichzelf en anderen centraal. De hapotherapeut kan daarbij de patient aanraken, het is de de leer van het menselijk gevoel en gevoelsleven. Hiermee zal de haptotherapeut de patiënt zich proberen (meer) bewust te laten worden van en beter om leren gaan met eigen lichamelijk gevoel. Daardoor kan ook inzicht verkregen worden in de wisselwerking tussen lichamelijk gevoel en gevoelsleven. Andere doelstellingen omvatten het beter leren omgaan met pijn en doorbreken van de vicieuze cirkel die vaak optreedt bij stress-gerelateerde pijn.

>> Meer informatie

Contact

Wilt u weten wat Fysiotherapie Voorhout voor u kan betekenen?

Tel0252-211317