SPORTFYSIOTHERAPIE

Sportfysiotherapie is bedoeld voor mensen die een blessure hebben opgelopen tijdens sporten en zo snel mogelijk hun sportbeoefening weer willen hervatten.

Wat is sportfysiotherapie?

DBanner-sporte sportfysiotherapeut helpt u als u een blessure heeft of overtraind bent. U wilt zo snel mogelijk weer aan de slag. Desnoods met een alternatief trainingsschema, maar u wilt blijven sporten als dat kan en u conditie behouden.

Een sportfysiotherapeut begrijpt wat er tijdens sporten gebeurt en snapt daarom hoe u geblesseerd bent geraakt. Als sporter weet hij/zij hoe belangrijk de sport voor u en u vereniging is. Dat ziet u terug in het behandelplan en revalidatieschema dat hij/zij met u maakt. Enerzijds afgestemd op uw mogelijkheden en anderzijds op de sport die u beoefent. Hij/zij kijkt naar uw motoriek en analyseert de blessure die is ontstaan. Aspecten als coördinatie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen worden in de behandeling betrokken.

Uw sportfysiotherapeut kan kiezen uit verschillende behandelmogelijkheden zoals oefenprogramma's met of zonder gebruik van trainingsapparatuur. Braces of taping, mobiliserende technieken en diverse ondersteunende behandelapparatuur kunnen ook deel van de behandeling uitmaken. Hij/zij traint u sportspecifiek en functioneel, zodat u kunt herstellen tot op uw oorspronkelijke sportniveau.

Hij/zij overlegt desnoods met uw trainer over een aangepast trainingsschema. U merkt dat u een stuk makkelijker praat met een specialist die u als sporter benadert.

Preventie is voor de sportfysiotherapeut nummer één.

Op verantwoorde wijze sporten zorgt dat u kunt blijven sporten en voorkomt herhaling van dezelfde sportblessures.

Voor welke klachten is sportfysiotherapie geschikt?

  • Sportblessures
  • Andere klachten waardoor u niet meer kunt sporten
  • Blessurepreventie advies
  • Advies in uw keuze voor een bepaalde sport, beste aanpak, materiaal, kleding en schoeisel
  • Sportmedische begeleiding van trainingsprogramma's en prestatieverbetering
  • EHBSO: eerste hulp bij sport ongevallen

Of sportfysiotherapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens het onderzoek bij de eerste behandeling en is tevens afhankelijk van uw eigen inzet.

Wat gebeurd er tijdens de eerste behandeling?

Tijdens de eerste behandeling voert de sportfysiotherapeut een uitgebreid vraaggesprek met de patiënt. Ook voert hij/zij een lichamelijk onderzoek uit. De sportfysiotherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de sportfysiotherapeut of de patiënt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt.

Opleiding

Een sportfysiotherapeut is een fysiotherapeut die een aanvullende 3-jarige Master opleiding heeft gedaan. Geïnitieerd door de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapeuten in de Sportgezondheidszorg (lidvereniging van het KNGF) in samenwerking met NOC*NSF.

Sportspreekuur

Iedere maandag van 17-18 heeft een van onze sportfysiotherapeuten een sportspreekuur op het MTC. Indien u hiervan gebruik wilt maken kunt contact met ons opnemen per telefoon of via de mail.

 

Contact

Wilt u weten wat FysiotherapieVoorhout voor u kan betekenen?

0252-211317