Deskundig
Wij helpen je beter te worden
Met onze deskundige fysiotherapeuten, een trainingsschema op maat en de juiste apparatuur helpen wij je beter te worden.
trainingscentrum
Onze fysiotherapeuten zijn experts in beweging
Blijf soepel, kom in beweging in ons medisch trainingscentrum.
Herstel
Let’s start moving
Bewegen is goed voor je, het helpt om soepel te blijven, je conditie op pijl te houden en het helpt bij herstel. 
Specialisten
Thuis in bewegen
Bij Fysio Voorhout is iedereen welkom. Of je nu komt voor manuele therapie, fysiotherapie, sportfysiotherapie, oedeemtherapie of één van onze andere specialismen. Laat ons je helpen.
Begeleiding
Revalideer of sport onder professionele medische begeleiding
In ons medisch trainingscentrum krijg je begeleiding van onze deskundige fysiotherapeuten. Zij weten precies hoe ze jou kunnen helpen en zijn je grootste supporter.

 

Fysiotherapie Voorhout, gevestigd aan de Pieter de Hooghstraat 43 te Voorhout is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.fysiovoorhout.nl
Pieter de Hooghstraat 43, 2215AL, Voorhout

Fysiotherapie Voorhout verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam 
– Telefoonnummer
– E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Er is informatie over uw computer hardware en software die automatisch wordt verzameld door Fysiotherapie Voorhout. Deze informatie kan bevatten: uw IP adres, browser type, domeinnamen, toegangstijd en Website adressen. Deze informatie wordt gebruikt door Fysiotherapie Voorhout in algemene statistieken betreffende het gebruik van de Fysiotherapie Voorhout website. Onthoud dat als uw persoonsgegevens of persoonlijke gevoelige gegevens openbaart via de Fysiotherapie Voorhout openbare message boards, deze informatie verzameld en gebruikt kan worden door anderen.
Noot: Fysiotherapie Voorhout leest geen van uw privé online communicaties en raadt u aan de privacyverklaringen van de websites die u kiest te bezoeken vanaf Fysiotherapie Voorhout zodat u kunt begrijpen hoe die websites uw informatie verzamelen, gebruiken en delen. Fysiotherapie Voorhout is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of andere inhoud op websites buiten de website van Fysiotherapie Voorhout en daaraan gerelateerde websites.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U een nieuwsbrief te versturen


Geautomatiseerde besluitvorming
Fysiotherapie Voorhout neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Fysiotherapie Voorhout bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: persoonsgegevens > 15 jaar. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Fysiotherapie Voorhout verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
- telefoonnummer > 15 jaar
- e-mailadres > 15 jaar
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies worden met een puur technische functionaliteit gebruikt en zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
door Fysiotherapie Voorhout heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fysiovoorhout.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Fysiotherapie Voorhout wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Fysiotherapie Voorhout neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.